Studio-1

Grundplan.nu
Ved Karin Lund
Birkedommervej 33
2400 København NV++++++++++++++

M: info@Grundplan.nu
T: +45 5353 7880

CV
Referencer

 

Enkelhed, fleksibilitet og trivsel er nøgleord for Grundplan.nu.
Det handler om at skabe rum, som mennesker trives i – om det er en bolig, en restaurant eller en udstilling.
Trivsel skaber glæde, tryghed og produktivitet.
Jeg arbejder ofte ud fra en analytisk tilgang til opgaven. Tænker helhed fra starten fra det overordnede til detalje – så der ikke opstår forvirring omkring koncept og udførelse. De vigtigste komponenter er funktion, stemning, lys, akustik og æstetik, og jeg stræber efter en konstant udvikling og innovation i løsningerne. For selvom menneskets grundlæggende behov ikke ændrer sig, så er der en løbende udvikling i den måde behovene tilfredsstilles på. Det er en klar tendens, at bygherren ønsker at være en del af den kreative proces. Det byder jeg velkommen. Inddragelse af kunden, lejeren eller brugeren giver bedre løsninger og øget tilfredshed.

Grundplan.nu har ligeledes et bredt samarbejde med seriøse og kompetente partnere indenfor arkitektur, grafik, belysning og produktion.